Laborationer - ett tillfälle att koppla ihop teori och praktik?

 • Lena Garmer Lang
 • Karin Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Laborationer är en del i naturvetenskapliga ämnen, där eleverna får praktisk erfarenhet av teorin. För att ta reda på mer om elevers lärande av laborationer, används som utgångspunkt litteratur om lärande, lärande i naturvetenskap och lärande med laborationer. Forskare har olika åsikter om laborationers användbarhet, vilket lett fram till frågorna: Hur påverkas elevernas förståelse av teorin, genom att laborera om den? Vad anser eleverna om laborationer som ett tillfälle att fördjupa sin kunskap? Detta undersöktes med kvalitativa metoder, där både enkäter och intervjuer användes. Frågorna var både kunskapsfrågor, förståelsefrågor och frågor om vad eleverna själva anser om laborationer. Resultaten visar att elevernas förståelse ökar genom att laborera. De visar även att elever är mycket positiva till laborationer och att de flesta anser att dessa ger ökad förståelse. För att förstå laborationer, poängterar många elever att det är viktigt med både för- och efterarbete.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '