Landskapet i skolan - en undersökning om en grupp barns begreppsuppfattning och systemtänkande avseende landskapsbildande processer

 • Torbjörn Lind
 • Andreas Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  För att förstå hur jorden fungerar anser författarna att det krävs en helhetssyn och ett systemtänkande. För att detta ska kunna uppnås måste eleverna bl.a. ha en grundläggande begreppsuppfattning avseende de landskapsbildande processerna. Vår egen erfarenhet är att geologi, som vi i denna undersökning kallar de landskapsformande processerna, är ett mycket eftersatt ämne i skolan. Geologi är ett grundläggande ämne som förklarar många av jordens fenomen. Syftet med denna undersökning är att utifrån ett begränsat antal elever i åk 6 få en inblick i deras begreppsuppfattning och om de har uppnått ett systemtänkande avseende landskapsformande processer.

  Den kvalitativa intervjun valdes som undersökningsform, för att kunna få inblick i elevernas tankar och resonemang gällande de landskapsformande processerna. Resultatet bygger på intervjuer med elever i åk 6 och deras respektive klasslärare på fyra olika skolor. Vi visar här att eleverna ofta bygger sin förståelse på sina gamla erfarenheter. De ger också en antydan om att förstå lösryckta delar/begrepp, men har svårt för att sätta in dessa i en större helhet.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '