Landskapet som lärare
: En studie i platsbaserat lärande från ett biosfärområde

  • Ingemar Mårtensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka möjligheterna för lärare i Biosfärområde Voxnadalen att använda en närliggande plats utifrån landskapsbegreppet i sin undervisning. Alla biosfärområden har ett uppdrag att bevara naturliga och bio-kulturella ekosystem samt stötta utveckling av hållbar ekonomi och social och kulturell mångfald. Biosfärområden ska också verka för att stödja projekt, utbildning och forskning som främjar hållbar utveckling och bevarande av natur på en lokal nivå, samtidigt som hänsyn tas till nationella och globala perspektiv. Platsbaserat lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som utgår från att skapa relationer mellan elever och deras lokala miljö, samhälle, historia och kultur som ett sätt att konkretisera och bredda inlärningen. I studien testades konceptet med en pedagogisk låda där lådan ställs ut på en specifik plats och fylls med utbildningsmaterial kopplat till platsen. Två lärare från en skola i biosfärområdet fick använda platsen under en lektion och intervjuades sedan om sina erfarenheter. Resultatet visade att lärarna i studien lyckades använda en specifik plats i sin undervisning och att en pedagogisk låda kunde underlätta platsbaserad undervisning. Studien visar på behovet av vidare forskning om effekten av platsbaserad undervisning och hur det påverkar biosfärområdens uppdrag.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Henrik Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 30 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Voxnadalen
  • Utomhuspedagogik
  • Landskapsvetenskap
  • Miljö
  • Natur

Citera det här

'