Landskapets förändring i östra Blekinges skärgårdsbygd
: en studie i markanvändningens och befolkningens förändring på Östra Hästholmen och Utlängan, 1700 - 2016

 • Anna Petersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

På de platser där markens kapacitet för odling, slåtter eller bete är låg har människan tvingats se sig om efter komplement till markens ringa avkastning. För öborna på Östra Hästholmen och Utlängan i Karlskronas östra skärgård kompletterades detta med husbehovsfiske i Östersjön. Här försörjde man sig som binäringsfiskare eller som lots i kronans tjänst.Det här är en studie av förändringar i befolkning, markanvändning, mantalsfördelning, binäringsfisket och lotsyrket på Östra Hästholmen och Utlängan mellan 1700 – 2016. Vidare tas örlogsbasens militära närvaro i beaktning. Utifrån studier av kartmaterial, mantalslängder och folkräkningar har information kring dessa förändringar jämförts mot varandra.Resultatet visar att befolkningsantalet och markanvändningen troligtvis inte påverkat varandra i det långa loppet. Snarare är det möjligheten till fisket och arbetet som lots som har bidragit till öarnas befolkningskurva och markanvändning. Östra Hästholmen verkar ha varit av störst betydelse för befolkningen under 1700- och 1800-talen på grund av dess lotshemman där man verkade som ”kronolots” medan Utlängan visar sig ha varit av större betydelse i äldre tider och då för sjömän från olika delar av Europa.

Tilldelningsdatum2019-jan.-11
OriginalspråkSvenska
HandledareNils-Olof Svensson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Kulturgeografi (50701)
 • Historia (60101)

Nyckelord

 • landskapsvetenskap
 • blekinge
 • markanvändning
 • befolkningsutveckling
 • skärgårdsbygd
 • hemman
 • fisk

Citera det här

'