Landskapsförändringar över tid
: en analys av markanvändning och skogsutveckling i Skrylleområdet i Skåne under de senaste århundradena

 • Peter Zhang

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med undersökningen var att undersöka landskapsförändring och skogsutveckling under de senaste århundraden kring Skrylle naturreservat som är beläget mellan Södra Sandby och Dalby i Lunds kommun. Hur det har sett ut, vad har förändrats samt varför, är frågor som behandlas i undersökningen. Resultatet framställdes med hjälp av äldre historiska kartor samt flygbilder med komplettering av skriftligt källmaterial. 

Resultatet visar att största förändringen skedde mellan 1700- och 1800-talet då markanvändningen förändrades helt, från att gå från lövskog till öppen mark. En del förändringar av skogstyp skedde under 1900-talet då gran planterades i området. Den totala skogsarealen är mindre idag än vad det har varit som mest förr. Mycket av förändringarna beror på människans behov och intresse men även en del naturkatastrofer har påverkat skogsutvecklingen.

Tilldelningsdatum2021-jan.-22
OriginalspråkSvenska
HandledareNils-Olof Svensson (Handledare) & Joachim Regnéll (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Kulturgeografi (50701)
 • Naturgeografi (10507)

Nyckelord

 • skrylle
 • markanvändning
 • förändring
 • skogsareal
 • skogstyper
 • skogsutbredning
 • barrskog
 • lövskog

Citera det här

'