Landskapskonst som historisk källa?
: En komparativ studie av beskrivandet av landskapet i konst och på karta under 1830-talet och 1930-talet

  • Anna Ottosson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien vill utvärdera konst som historiskt källmaterial genom en komparativ metod peka på de skillnader och likheter som finns i konst och karta för att beskriva landskapet och om dessa likheter och skillnader instämmer, motsäger eller kompletterar varandra. Detta sker igenom att i konst och karta jämföra teman som vegetation, vatten i landskapet, bebyggelse och natur- och kulturlandskapet. Resultatet visar att beskrivandet av landskapet mellan konst och karta till största del instämmer med varandra. Det som händer när konst och karta jämförs är att landskapsmålningarna tillför mycket information om landskapet, som skulle vara svår eller omöjlig att få tillgång till i en karta. De konstverk som ingått i studien kan kopplas till naturromantiken och har båda egenskaper som gör att de kan tolkas som att avsikten har varit att skapa eller betona en regional identitet, vilket kan påverka konstverkens användbarhet som dokumentära källor.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHugo Palmsköld (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Konstvetenskap (60407)

Nyckelord

  • Landskapsvetenskap
  • Landskapsmålningar
  • Historiska kartor
  • Konst som historisk källa
  • Synen på landskapet
  • Komparativ studie

Citera det här

'