Lantbrukares riskmedvetenhet i yrkesutövningen
: ur ett handledarperspektiv

 • Klara Gelin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Folkhälsa berör många samhällsområden och därför är det av vikt att människor i olika yrkeskategorier är medvetna och väl insatta i sin arbetssituation och dess inverkan på hälsan. Jordbruksyrket är rankat som ett av de tre farligaste yrkena och därför beslutade regeringen att ett projekt vid namn Säkert Bondförnuft skulle startas. Projektet koncentrerades till att få lantbruksföretag att vidta åtgärder som leder till förbättrad säkerhet i företaget. På Lantbrukarnas riksförbund, LRF arbetar handledare som informerar lantbrukare om de arbetsmiljöproblem som finns genom utbildningen Säkert Bondförnuft.

  Syftet med studien är att studera LRF:s handledares uppfattningar av lantbrukares riskmedvetenhet i deras arbetsmiljö. Därutöver studeras hur handledarna upplever lantbrukarnas mottaglighet av information gällande säkerhet i arbetsmiljön som tillämpats på kurstillfällena inom projektet Säkert Bondförnuft.

  Då intresset låg i att ta reda på handledares uppfattningar valdes kvalitativ ansats med intervjuer av fem handledare som insamlingsmetod. Vid intervjuerna användes en semikonstruerad intervjumanual. Intervjuerna analyserades med kvalitativ, induktiv innehållsanalys. I resultatet från studien anser handledarna att de lantbrukare som deltar i utbildningen är mer benägna att upptäcka de risker som kan finnas på arbetsplatsen och anses vara mer mottagliga för information. Studien har betydelse för framtidens aktiva människor inom jordbrukssektorn. Genom denna studie har tankar och åsikter från handledare i LRF:s regi belysts när de genom projektet Säkert Bondförnuft utbildat personer i lantbruksföretag att vidta möjliga åtgärder som leder till en förbättrad säkerhet i företaget. Med hänsyn till de resultat som framgått i studien kan den i framtiden hjälpa till att utveckla kursverksamhet för lantbrukare. Förhoppningen är att materialet från studien kan användas i dessa sammanhang.

  Tilldelningsdatum2012-maj-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Selghed (Handledare), Ingemar Andersson (Handledare), Elisabet Malmström (Examinator) & Petra Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • lantbrukare
  • utbildning
  • framtidsverkstaden
  • metodik
  • stress
  • riskmedvetenhet
  • mottaglighet
  • olycksfaktorer

  Citera det här

  '