Laserbehandling vid peri-implantit
: en litteraturstudie

 • Nazanin Pazouki
 • Sandra Håkanson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka effekten av användning av laser vid icke-kirurgisk behandling av peri-implantit. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie där sökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databasen PubMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade inom lasergrupperna att Er:YAG laser, diodlaser, fotodynamisk terapi och Nd:YAG laser har en positiv effekt på olika parametrar, men i olika grad vid icke-kirurgisk behandling av peri-implantit. Däremot visar litteraturstudiens resultat att icke-kirurgisk laserbehandling har likvärdig effekt jämfört med andra icke-kirurgiska konventionella behandlingar på olika kliniska parametrar. Slutsatsen av litteraturstudien är att resultatet visade att icke-kirurgisk laserbehandling har en effekt på olika parametrar vid peri-implantit vilken kan likställas med andra icke-kirurgiska behandlingar. Fortsättningsvis behövs mer forskning om olika laserbehandlingars effekt vid behandling av peri-implantit.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareViveca Wallin Bengtsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Diodlaser
 • Er: YAG laser
 • fotodynamisk terapi
 • peri-implantit
 • laserbehandling
 • Nd:YAG laser

Citera det här

'