Learning by doing eller i skolan!?
: Lärares uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolår 5 och 6.

 • Marielle Nilsson
 • Patricia Ahlin

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Informationsflödet är stort i dagens samhälle, stora delar av det innehåller information om sex och samlevnad. Samhället och skolan ska spegla varandra, därför behöver sex och samlevnad ha en självklar roll i skolan. Syftet är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om sex- och samlevnadsundervisning i skolår 5 och 6, hur de väljer lärandeobjekt och vad de tar upp. Uppsatsen utgår från ett variationsteoretiskt perspektiv med fokus på begreppet lärandeobjekt som handlar om vad som ska behandlas på lektioner. Undersökningen har en kvalitativ ansats genomförd i form av intervjuer med nio lärare som undervisat i sex och samlevnad. Studien visar att pedagoger lägger undervisningen på elevers nivå, den kan ges i alla skolår, pedagoger utgår från elever, media, samhället och läromedel. Pedagogers uppfattningar om de centrala begreppen i kursplanen för ämnet ligger till grund för valet av lärandeobjekt, det är också beroende av lärares uppfattningar av vad som ska tas upp. Lärandeobjektet väljs inte här som i övriga ämnen. Det som behandlas är kärlek, relationer, homosexualitet, pubertet och kroppen. Information om sex och samlevnad behövs och skolan har en central roll i att informera. Media kan komplettera undervisningen men även motarbeta. Styrdokumenten behöver stärkas och utbildning behöver ges på lärarutbildningar.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Selghed (Handledare) & Agneta Ljung - Djärf (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • sex- och samlevnadsundervisning
  • sex/sexualitet
  • samlevnad
  • kärlek.

  Citera det här

  '