Learning how to Learn
: a study of English vocabulary learning strategies among English major students at a Chinese university

 • Ningjue Zhou

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-sep.-22
  OriginalspråkEngelska
  HandledareEivor Lindstedt (Handledare) & Cerita Lundmark (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

  Citera det här

  '