Ledarskap på distans

 • Monica Olofsson
 • Kristin Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I den globala världen blir det allt vanligare att det operativa ansvaret för chef eller ledare fördelas på en större geografisk bas. Syftet med studien är att med utgångspunkt från ett fall undersöka vilka faktorer som inverkar på ett ledarskap på distans. Undersökningsdesignen utgår från en studie av en enskild enhet i en ideell organisation. Svaren har sökts genom en kvalitativ forskningsstrategi i form av semistrukturerade intervjuer. Samtidigt har ett försök till korsvalidering gjorts genom att koppla resultatet till en liknande situation i en kommersiell organisation.

  Urvalet är ändamålsinriktat och genomfört som ett bekvämlighetsurval. Studien omfattas

  av fyra intervjuer, varav en med respektive ledare inom de två organisationerna, samt

  två intervjuer med medarbetare i den ideella organisationen. Resultatet av undersökningen

  visar att en pendling mellan leadership and management bör eftersträvas. Respondenterna

  definierar generellt de mjuka processerna som viktigast och att en variation av kommunikationsformer är väsentligt. Av studien framkommer det att personliga möten och förmågan att som chef eller ledare vara lyhörd och engagerad är vitalt för en väl fungerande organisation.

  Undersökningen visar att förtroende uppkommer och erhålls på olika sätt beroende på organisationens verksamhet och mål, men kontentan är att ingen organisation klarar sig utan det.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '