Ledarskap på distans
: en kvalitativ studie ur ledarskapsperspektiv

 • Helena Andreasson
 • Malin Hansson
 • Johan Heffler

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att få mer förståelse och öka kunskapen för arbetet som utförs på distans. Studiens avsikt är att undersöka hur de som arbetar med ledarskap på distans upplever sitt arbete. Den teoretiska bakgrunden till denna studie är Mats Alvesson och Peter Sveningsson teorier kring ledarskap, Baumans teorier kring globaliseringen och Goffmans teori om intrycksstyrning. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Genom tematisering framkom fyra viktiga teman: ledarskap, globalisering, yrkesroll och dramatiskt förverkligande. Resultaten från denna studie visar att respondenterna upplever både för- och nackdelar med distansarbete och föredrar en kombination av distansarbete och arbete på kontor. Arbetet på distans blir effektivare och mer hållbart men i vissa fall svårare att genomföra. Coronapandemin medförde en förändring till arbete helt på distans och då behövdes en övergångsperiod för att anpassa sig till detta nya arbetssätt enligt intervjupersonerna.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTove Nyberg (Handledare) & Jonas Ringström (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

 • Sociologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)

Nyckelord

 • Distansarbete
 • ledarskap
 • globalisering
 • intrycksstyrning

Citera det här

'