Ledarskap på distans – erfarenheter och upplevelser av hur distans påverkar ledarskap i en organisation

 • Rebecka Tedenvall
 • Linda Wendt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Traditionella uppfattningar om den ensamme heroiske ledaren har gjort att mycket av fokus har legat på ledaren som aktör och inte på den scen där de arbetat. Olika omständigheter och situationer påverkar vad en ledare bör, men också vad han eller hon kan göra. En av dessa omständigheter eller förutsättningar är den där ledaren har sina medarbetare på fysiskt avstånd, ett ledarskap på distans.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka ledarskap i en organisation där chefen har sina medarbetare på fysisk distans. Vi är intresserade av ledarskapets innehåll och hur chefen och medarbetarna uppfattar detta. Dessutom är vår intention att fånga respondenternas uppfattning, erfarenheter och upplevelser av hur distansen påverkar ledarskapet.

  Undersökningen har gjorts i form av en fallstudie på ett tjänsteföretag i Malmöregionen, där intervjuer och observationer med chef och medarbetare utgjort huvuddelen. Tidigare ledarskapsforskning har fungerat som en teoretisk ram till vilken empirin har relaterats. Undersökningen visar att distans som förutsättning för ledarskapet påverkar detta på flera sätt. Områden i ett ledarskap som handlar om visioner, inspiration och engagemang, men även delar som organisering, planering och koordinering blir problematiska när ledarskapet måste ske på distans. Framför allt får dock det som i tidigare forskning ansetts som triviala ledarskapsaktiviteter; exempelvis informella samtal och kommunikation, stor betydelse och kan därför inte anses vara speciellt triviala i detta sammanhang.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '