Ledarutveckling ur ett förståelseperspektiv - en undersökning i en region inom Skatteverket

 • Anna Lundström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ledarutveckling är idag en företeelse som fått stor uppmärksamhet i organisationer och i samhället i övrigt och som har kommit att bli en miljardindustri. Uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för hur sektionschefer i en region inom Skatteverket tar tillvara ny kunskap i sitt arbete efter ledarutveckling. Undersökningen bygger på kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med sex sektionschefer har genomförts för insamlandet av empiri. Resultatet visar att cheferna efter ledarutveckling anser sig ha utvecklats som människor samt att de fått praktisk nytta av det de lärt sig, främst vid samtal med medarbetare. Utbildningarna har även resulterat i att samtliga chefer har utvecklats i sitt ledarskap då de främst fått insikt i hur man agerar och tänker i olika situationer. Cheferna är oense vad gäller i vilken utsträckning organisationen följer upp deras ledarutveckling. Vissa av cheferna har önskemål om någon form av uppföljning i organisationen. Vad som även framkom är betydelsen av utrymme för reflektion där cheferna får dela erfarenheter med varandra.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '