Lek i fritidshemmet
: Personalens uppfattningar om den informella lekens betydelse

 • Stefanie Kerkai
 • Julia Kristiansson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka personalens uppfattningar om den informella lekens betydelse på fritidshemmet. Detta undersöks med hjälp av fenomenografi som teoretiskt perspektiv då det riktar sig till personalens uppfattning om ämnet. Semistrukturerade intervjuer genomförs med fyra personal i två olika fritidshem. Resultatet kategoriseras i fyra kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna som framgår är: personalens uppfattningar om den informella leken, personalens roll i den informella leken på fritidshemmet, lekens betydelse på fritidshemmet och lärmiljöns betydelse på fritidshemmet. Utifrån personalens uppfattningar har den informella leken stor betydelse på fritidshemmet, vilket gör att personalen behöver skapa utrymme och främja för den.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Fransson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Fritidshem
 • uppfattningar
 • informella leken
 • fenomenografi
 • lekens betydelse
 • meningsfull fritid

Citera det här

'