Lek och rörelseövningar i skolan - motivationsskapande avbrott under lektionen

 • Björn Billsten
 • Tommy Jusis

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om lek- och rörelseövningar i klassrummet kan vara ett komplement för att öka elevernas fokus, prestation och trygghet. Med rörelseövningar menas lek, avslappning och massage. 64 elever i åk 3-4 har deltagit i övningar under en period av 5 veckor vid olika antal tillfällen. Under övningarna observerades eleverna. Vid ett senare tillfälle intervjuades 14 elever. Resultatet visar att elevernas prestationsförmåga, samarbete och trygghet ökade med hjälp av avbrott och variationsrika övningar. Massageövningar resulterade till negativ effekt, trötthet hos eleverna.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '