Lek och undervisning i förskolan
: en kvalitativ studie av hur förskollärare uppfattar begreppen lek, undervisning och lärande i förskolan

 • Beheshta Abdul Malik
 • Helena Asamoah

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Genom denna studie har vi velat undersöka hur förskollärare uttrycker sig kring begreppen lek, undervisning och lärande i förskolans verksamhet. Forskningsfrågan är hur de uppfattar begreppen och hur dessa förhåller sig till varandra. De teoretiska perspektiven i studien har utgångspunkt i utvecklingspedagogik och sociokulturell teori. Vi har utfört en studie med hjälp av intervjuer med åtta förskollärare. Genom intervjuerna ville vi undersöka pedagogers sätt att uppfatta begreppen lek och undervisning, deras beröringspunkter och hur pedagogerna förhöll sig till dem. Resultatet visar bland annat att begreppen undervisning och lärande tycks ha samma innebörd. Förskollärares kompetens och närvaro är det som behövs för att införa undervisning i leken. Majoriteten av intervjupersonerna framställer sig mindre som undervisare, de var mindre bekväma med att använda begreppet undervisning och mer bekväma med begreppet lärande. Detta kan hänga samman med bristande förtrogenhet med deras yrkesspråk.

Tilldelningsdatum2020-jan.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareMarta Palla (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • lek
 • undervisning
 • lärande
 • förskollärare
 • förskola
 • yrkesspråk

Citera det här

'