Lek och utanförskap i förskolan Hur pedagoger arbetar för att stimulera lek och kamratrelationer

 • Johan Lennervald

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att studera hur pedagoger beskriver på vilket sätt de stimulerar lekar och kamratrelationer för att undvika utanförskap. För att ta reda på hur pedagogerna hjälper barnen i deras lek och relationer har jag undersökt vilka metoder och vilket arbetssätt som används. Intervjuer användes som metod för att studera syfte och problemformuleringar. De teoretiska utgångspunkterna har varit Vygotskijs sociokullturella teori och Honneths erkännande teori.

  Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna har mycket kunskap om utanförskap och om hur lek och kamratrelationer stimuleras i förskolan. Här föreslås olika metoder som används i den dagliga verksamheten. Undersökningen visar däremot att likabehandlingsplanen inte blivit ett viktigt dokument i förskolans verksamhet.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '