Lek som ett pedagogiskt redskap i undervisningen - för elever i skolår 4-6

 • Jeannette Jarleberg
 • Ann Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskningen är omfattande angående lekens positiva värde för yngre barns utveckling och för inlärning. Med utgångspunkt i detta har vi undersökt lekens betydelse och funktion i undervisningen för äldre barn, elever i skolår 4-6. Denna studie syftar till att få en inblick i olika undervisningssammanhang som lek kan inrymmas i. Den syftar också till att undersöka vilket värde och utrymme leken ges i skolans undervisning i takt med elevernas stigande ålder. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där lärande och utveckling bygger på samspelet mellan individer i en social kontext. Vi har använt oss av är en kvalitativ metod där verksamma pedagoger i skolår 4-6 har intervjuats. Vi menar att studiens resultat är intressant eftersom det visar att lek i undervisningen har betydelse för lärande och utveckling.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '