Lekande pedagoger - En studie om pedagogers medverkan i förskolebarns lek

 • Sara Björnryd
 • Erica Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogens roll i förskolebarns lek. Forskningsbakgrunden behandlar den utvecklingspsykologiska samt den sociokulturella teorin om lek. Tyngdpunkten ligger på det sociokulturella perspektivet. Den kvalitativa undersökningen har gjort på två olika förskolor med videoobservationer samt intervjuer. Relevanta delar ur resultatet har valts ut och analyserats utifrån vårt syfte. Intervjuerna har använts som stöd i analysen. Resultatet visar att pedagoger medverkar i förskolebarns lek, genom samspel och kommunikation samt genom intresse och engagemang förs leken framåt och utvecklas. Resultatet visar även att det finns en medvetenhet hos de observerade pedagogerna om sin styrning i leken.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '