Lekens betydelse för barn utifrån ett socialt perspektiv – en observationsstudie av barns lek

 • Madeleine Gustavsson
 • Linda Holmberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det här är en observationsstudie över barns lek. Syftet med studien är att studera barns lek med avseende på det sociala samspelet. Metoden för studien har varit av kvalitativ sort, där redskapen har varit rörlig videokamera kompletterat med anteckningar. I vår litteraturgenomgång har vi valt att redovisa de två dominerande synsätten, i förskolan, på barns sociala utveckling, det utvecklingspsykologiska synsättet och det sociokulturella synsättet. Vi har valt att göra en fördjupning av det sistnämnda då det är där vi har vår ståndpunkt.

  Vi kan, efter gjorda observationer av barns lek, konstatera att leken har en mycket stor betydelse för barnen i sitt utvecklande av sociala egenskaper. Resultatet av vår studie visar att det är i gemenskap med andra man tvingas att kommunicera, argumentera och göra sin röst hörd likaväl som man tvingas lyssna, se ur någon annans perspektiv och kompromissa.

  Av detta kan vi dra slutsatsen att leken är ett otroligt viktigt redskap i barnens vardag.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '