Lekens byggstenar – kommunikation, socialt samspel och fantasi i barns gemensamma lek

 • Melinda Incze
 • Sofie Sällberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka barns kommunikation och samspel med varandra samt deras fantasi i den gemensamma leken. I litteraturstudien beskriver vi hur olika forskare och författare har sett på barns gemensamma lek utifrån kommunikation, socialt samspel och fantasi. Tyngdpunkten ligger på det sociokulturella synsättet. Studien är en kvalitativ studie där observationen används som metod. Redskapen har varit rörlig videokamera kompletterat med anteckningar. Undersökningen visar att kommunikation, socialt samspel och fantasi är viktiga faktorer för barnen i deras lek, dels när de söker kontakt dels för att de ska kunna upprätthålla den gemensamma leken. Slutsatsen är att den gemensamma leken behövs för barns utveckling och bearbetning av sin omvärld.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '