Lekmetoder som ett brobyggande arbetssätt mellan lek och matematik i förskoleklassen
: Lekmetoder: för de yngre eleverna

 • Ida Nilsson
 • Felicia Green Oredsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2021-aug.-09
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Matematik (101)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • lekmetoder
 • lekbaserad matematikundervisning
 • matematikinlärning
 • förskoleklass
 • kontroll-lokus

Citera det här

'