Leksaker i fokus , En studie om barns tankar kring förskolans leksaker

 • Joakim Chienh
 • Sebastian Ekdahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna rapport är att undersöka hur barn ser på förskolans leksaker. Detta arbete kommer att utgå ifrån ett barnsperspektiv. I litteraturdelen skriver vi bland annat om olika tolkningar vad en leksak är, barns val och på vilket sätt de leker med leksaker ur ett genusperspektiv. Lekmiljöer tar vi upp sist i litteraturdelen. För att få svar på våra frågeställningar gjordes intervjuer med barn i åldrarna fyra och fem år, dessa intervjuer genomfördes på en förskola i norra Skåne. I metoddelen beskriver vi hur vi gått tillväga samt hur vi genomförde intervjuerna. Resultatet utifrån intervjuerna visade bland annat att barnen är medvetna om vad en leksak är, att det fanns uppdelade leksaker för flickor respektive pojkar samt att barnen befann sig mer i de lekmiljöer där leksaker är tillgängliga. Barnen är nöjda med förskolans leksaker men samtidigt är deras egna leksaker i hemmet mer värda. I diskussionen diskuteras de resultat vi har kommit fram till kopplat med litteraturen som använts i studien.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '