Leksaker som kommunikationsredskap mellan pedagoger och barn
: En studie i förskolan utifrån ett genusperspektiv.

 • Therese Holmqvist
 • Linda Pålsson
 • Jenny Wremp

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att i förskolan studera leksakers roll i den kommunikation som formas mellan barn och pedagoger och utifrån ett genusperspektiv urskilja yttrandet av värderingar som leksaker ger upphov till. Som metod väljer vi att observera med hjälp av videoinspelningar och som stöd till dessa använda observationer utförda med penna och papper. Resultatet visar bland annat att leksaker har en stor roll i kommunikationen eftersom pedagoger använder leksaker för att fånga barns intressen och att leksaker på olika sätt främjar en dialog med barn. Det visar även att pedagoger styr barns val och tillämpning av leksaker och gärna knyter dessa till verkligheten och det rådande genussystemet. Våra slutsatser blir att leksaker är redskap för kommunikation och används av pedagoger för att yttra och förmedla värderingar kring könsroller och könsmönster samt att vidare forskning ytterligare kan belysa leksakers roll för den kommunikation som skapas mellan barn och pedagoger i förskolan.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Hjort (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • leksaker
  • genus
  • förskolan
  • pedagoger
  • flickor
  • pojkar
  • kommunikation

  Citera det här

  '