Leksakernas betydelse - om lärares och föräldrars syn på leksaker

 • Anna Göransson
 • Mirella Lis-Billsten

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att studera lärares och föräldrars syn på leksaker samt hur de ser på leksaksreklam riktad mot barn. Litteraturdelen tar bland annat upp lekens betydelse för barn och om vad en leksak egentligen är. Där beskrivs pedagogiska leksaker och leksaker ur ett genusperspektivet. Till sist finns det avsnitt som berör massmedias samt lärarens och förälderns påverkan. Uppsatsen är en kvalitativ studie där intervjuer används som metod då det är intressant att komma närmare vad människor har för tankar kring leksaker. Primära källor användes så som att intervjua två grupper nämligen lärare som arbetar inom förskoleverksamheten och föräldrar med barn i förskoleåldern. Fyra personer ur respektive grupp har blivit slumpmässigt utvalda och intervjuade. Resultatet visar att lärare har betydligt lättare att kontrollera vilka leksaker som köps in än vad föräldrarna har, att föräldrar ser förskolan som ett föredöme angående leksaker. Både lärare och föräldrar tycker att det finns alldeles för mycket leksaker i butikerna, att de är gjorda av dålig kvalité samt att de oftast är dyra. Samtliga intervjuade tycker att reklamen har stor påverkan på både dem själva och barnen. De menar att människor gärna vill ha det de ser att andra har och att barnen gärna påverkar varandra. I diskussionen diskuteras resultatet ur ett postmodernt perspektiv.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '