LiDAR-datans möjligheter
: en studie av senglaciala strandvallar i nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge

 • Benjamin Eliasson
 • Philip Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den relativt nya tekniken LiDAR har gjort det möjligt att undersöka och kartera landformer på ett mer effektivt sätt än tidigare. Syftet med arbetet var att undersöka hur väl LiDAR-data lämpar sig för att studera de strandvallar som finns i nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge. Metoden har mestadels bestått av GIS-arbete i ArcMap, där vi i kartbilderna illustrerat terrängen med terrängskuggning alternativt terränglutning. Det vi fick ut från GIS-metoden har vi sedan kontrollerat ute i fält. Med LiDAR har vi fått en detaljrik bild över strandvallarna. Det har visat sig att terränglutning är den bäst lämpade metoden för det syfte vi arbetat mot. Dessa kartor har sedan gått att jämföra med tidigare forskning om hur strandvallarnas förekomst ser ut. Strandvallarna kan även kopplas till de strandförskjutningskurvor som tidigare gjorts i området. Slutligen kan vi konstatera att LiDAR är en utomordentlig metod för att studera strandvallar.

  Tilldelningsdatum2016-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJoachim Regnéll (Handledare), Nils-Olof Svensson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan geovetenskap och miljövetenskap (10599

  Nyckelord

  • arcmap
  • gis
  • baltiska issjön
  • lidar
  • strandvallar
  • strandlinjer
  • landskapsvetenskap

  Citera det här

  '