Likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa? - En jämförelse av två klasser i skolår 5

 • Henrik Roth
 • Johan Lärka

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om hur likvärdig undervisning i idrott och hälsa som eleverna i två femteklasser kan ha fått under sina första skolår och deras förutsättningar att nå uppnåendelmålen. 58 elever deltog i undersökningen som bestod av enkät- och observationsstudier. Undersökningen behandlar elevernas inställning till, färdigheter i och kunskaper om ämnet idrott och hälsa. Eleverna på skola A undervisas av sin klasslärare medan eleverna på skola B har en lärare med kompetens i ämnet idrott och hälsa. Syftet är att jämföra om eleverna får möjlighet till en likvärdig utbildning inom ämnet. Av resultatet framgår att eleverna med en lärare som har kompetens i ämnet har bättre förutsättningar att lyckas i idrott och hälsa. Det området som skiljer sig mest mellan de två klasserna är de motoriska färdigheterna. Av resultatet framgår det att en slutsats som kan dras är den att en lärare med kompetens inom ämnet idrott och hälsa kan erbjuda sina elever en bättre och mer varierad undervisning i ämnet.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '