Likvärdiga betyg? En studie kring betygssättning

 • Hampus Jonsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats syftar till att undersöka betygssättningens likvärdighet i en svensk kommun.

  För att undersöka detta har jämförelser på individnivå gjorts mellan grundskolans slutbetyg

  och betygen efter avslutad A-kurs på gymnasiet. De ämnen som har jämförts är matematik,

  svenska och engelska. Teoretiska utgångspunkter utgörs av på området tidigare gjord

  forskning.

  Undersökningen visar att likvärdigheten när det gäller betygssättningen i kommunen kan

  ifrågasättas. Detta påstående baseras på skillnaderna i de olika grundskolornas

  betygsutveckling, då grundskolebetygen jämförs med den gemensamma referenspunkten

  gymnasiebetygen.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '