Likvärdighet - en relationsfråga?
: En undersökning av förskollärares uppfattningar om en likvärdig utbildning i förskolan

 • Malin Andersson
 • Dzeneta Sach

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar en likvärdig förskola för alla barn. Vi har utgått från en kvalitativ metod i form utav semistrukturerade intervjuer. Sex förskollärare från tre olika förskolor inom samma verksamhetsområde har intervjuats med syftet att undersöka deras uppfattningar om en likvärdig utbildning, samt hur de beskriver att de arbetar med likvärdighet. Vi har analyserat vårt resultat utifrån Aspelin och Perssons (2011) fyra nivåer av relationell pedagogik. Utefter vårt resultat gavs vi uppfattningen om att likvärdigheten snarare sätts i ett omsorgsperspektiv än i utbildningsyfte. 

  Tilldelningsdatum2018-jan.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Karlsson (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • likvärdig
  • utbildning
  • förskola
  • bemötande
  • förhållningssätt
  • relationell pedagogik

  Citera det här

  '