Listig med literacy
: en kvalitativ studie om barns literacypraktiker i förskolan

 • Caroline Moberg
 • Malin Sohlberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att belysa hur barn i förskolan använder sig utav sina redan vunna literacyfärdigheter. Studien har genomförts med kvalitativ metod där en etnografisk fältstudie legat till grund för de resultat som presenteras. Vi har använt en metodkombination av systematisk observation och dokumentation genom filminspelning. 

   

  Vi har följt tio stycken barn och underlaget har samlats in från två förskolor i Linköpings kommun. Resultatet har bearbetats utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Resultatet visar att de unika literacypraktiker barnen är engagerade i är beroende av ett antal olika faktorer. Dessa faktorer är bland annat: förskolans miljö, tillgång till material, barnets intellekt och sociala samspel. Ytterligare en faktor som spelar in vid barnens användande av literacy är förhållningssättet till barnen av de pedagoger som arbetar i förskolan. 

   

  Studien påvisar att interaktion mellan individer kan vara främjande vid användande av literacy, men det är ändå inte en förutsättning för att användandet ska uppstå. 

   

  Nyckelord: literacy, förskola, förskolebarn, miljö, material

  Tilldelningsdatum2015-juni-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareShirley Näslund (Handledare) & Anders Eklöf (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

  Nyckelord

  • literacy
  • förskola
  • förskolebarn
  • miljö
  • material

  Citera det här

  '