Liten grupp En kvalitativ studie av lärares och skolledares resonemang inför elevers placering i liten grupp

 • Helena Petersson
 • Ing-Marie Åström-Swahn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med följande arbete är att granska hur lärare och skolledare resonerar inför elevers placering i liten grupp. Skolans uppgift är att ge alla elever en likvärdig utbildning. Stöd ska ges till de elever som inte bedöms klara de nationella målen och det stödet ska i första hand ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Arbetet ger en överblick av tidigare forskning om hur en skola för alla växt fram ur ett historiskt perspektiv samt varför det krävs en allmän specialpedagogisk kompetens hos alla lärare för att kunna få en skola för alla. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se hur den specialpedagogiska kompetensen såg ut, hur det förebyggande arbetet utformades, vad en liten grupp kunde ge som inte den ordinarie undervisningen kunde samt vilken utveckling som förväntades av eleven efter en placering i liten grupp. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att lärare är mycket beroende av speciallärarnas och specialpedagogernas kunskaper och erfarenheter. Lugn och ro och uppbyggandet av positiva relationer samt en chans att nå de nationella målen var de viktigaste fördelarna med liten grupp. Nackdelarna var att eleverna kan få en stämpel som är svår att sudda bort och att många elever blir kvar i liten grupp även när de inte behöver.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '