Livslångt lärande
: De didaktiska utmaningarna inför det senmoderna samhällets behov

  • Elin Shibli

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Skolan har en viktig uppgift att fostra elever till ansvarsfulla demokratiska samhällsmedborgare inför ett livslångt lärande, vilket innebär att eleverna måste under hela sin livstid utvecklas som samhällsmedborgare eftersom samhället ständigt förändras och därmed kräver ständig kunskapsinhämtning. Forskningen har som utgångspunkt att med hjälp av en kvalitativt intervjuundersökning studera hur samhällskunskapslärare arbetar med att förmedla kunskaper inför ett livslångt lärande utifrån senmoderna samhällsteorier. Senmoderna samhällsteorier tillämpas med syfte att öka förståelsen för hur det senmoderna samhället påverkar lärarnas undervisning eftersom det är de sociala aktörernas handlingar som förändrar och skapar samhällsstrukturer, vilket kräver att skolan förbereder elever inför framtiden som förändras väldigt snabbt. Problemet med det senmoderna samhället är den ökade individualiseringen. Den ökade individualiseringen anses som farlig för samhällsutvecklingen eftersom ett demokratiskt samhälle kräver att varje
människa tar ansvar för fler än sig själv. Av undersökningen framkom att samhällets förändringar har medfört att lärarna arbetar med att förmedla eleverna kunskaper inför ett livslångt lärande, vilket ställer krav på lärarnas kunskaper.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • ansvar
  • delaktighet
  • demokrati
  • engagemang
  • livslångt lärande
  • kursplaner

Citera det här

'