Livsstilsutbildning som hälsofrämjande insats på arbetsplatsen
: en utvärdering av en företagshälsovårds livsstilsutbildning

 • Pia Westberg-Larsson
 • Ulrika Krejstrup-Klüft

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Föreliggande studie syftar till att undersöka upplevda effekter och konsekvenser av en livsstilutbildning ur ett deltagarperspektiv, ett anordnande perspektiv och ett organisatorisktperspektiv. Detta med anledning av ett ökat fokus från samhället på ett hållbart arbetsliv. Resultatet baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder och utgår från två resultatinriktade utvärderingsmodeller och en aktörsfokuserad utvärderingsmodell. Datainsamling har skett i form av gruppintervjuer, enskilda intervjuer samt enkät. Mot bakgrund av livsstilsutbildningens uppsatta mål har analysen av kvalitativa data skett genom kategorisering, den kvantitativa delen har analyserats genom internetverktyget Google Docs. Resultatet tyder på att arbetsgivare med stor fördel kan investera i livsstilsutbildningar då studien visar att investeringen kan anses vara en både lönsam och effektfull hälsofrämjande insats på arbetsplatsen.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnita Håkansson (Handledare) & Ulf Ericsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

  Nyckelord

  • livsstilsutbildning
  • livsstilskompetens
  • hälsa
  • vinster för organisationen
  • förebygande hälsoinsats
  • effekter
  • konsekvenser
  • bidragande faktorer
  • hållbart arbetsliv
  • hälsospåret

  Citera det här

  '