Liza Marklunds Sprängaren - en studie över genusperspektivet i Sprängaren

 • Jessica Berlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen syfte är att ta reda på hur genusperspektivet framställs i Liza Marklunds kriminal-roman Sprängaren. Fokus har lagts på karaktärerna Annika Bengtzon och Christina Furhage. Tonvikten ligger främst på Annika. Författaren Liza Marklund och Sprängaren presenteras i inledningen samt syftet och problemprecisering. Därefter följer en kort historik som har sin utgångspunkt i 1800-talet och som löper ända fram till idag. Detta ger en inblick över hur ge-nusperspektivet har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar med genusperspektivets för-ändringar presenteras i genomgången av resultatet och diskussionen. Den största förändringen som har skett är att kvinnan har blivit självständig genom att ha fått en röst samt barnomsor-gens stabilitet i samhället. Dock lever traditionella mönster kvar och därmed finns det fortfa-rande skillnader mellan kvinnor och män.

  Tilldelningsdatum2006-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '