Loyalty of Gamers
: How does over-promising, underdelivering or not meeting consumer expectations in a video game product influence the consumers loyalty towards the brand

  • Robin Levin
  • Vincent Thornberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareFelix Terman (Handledare), Oskar Christensson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'