Lucid dreaming treatment och lucida drömmars relation till locus of control, depression samt subjektivt välbefinnande

 • Josefin Gavie
 • Johan Högberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lucida drömmar (LD) innebär att drömmaren inser, under drömmens gång, att omgivningen och händelserna runtomkring är en dröm och inger förmågan att kunna påverka och reflektera över händelserna i drömmen. I lucid dreaming treatment (LDT) får drömmaren lära sig att förändra mardrömmars händelseförlopp. Dock blir inte alla lucida och många tror att det är själva känslan av kontroll som ger en effekt. Studien kommer utforska om kontroll utgör en nyckelkomponent i LDT genom att undersöka sambandet mellan LD och locus of control (LoC), depression och subjektivt välbefinnande där LD verkar som en medierande variabel mellan å ena sidan LoC och å andra sidan depression samt subjektivt välbefinnande. Deltagarna (n = 54) i undersökningen har fyllt i formulär gällande frekvens av drömmar och LD samt formulären Rotter’s 29 item internal-external scale, Center for epidemiologic studies depression scale, International positive and negative affect schedule short form, Satisfaction with life scale och Pittsburgh sleep quality index. Undersökningen gav inte stöd för ställda hypoteserna att LD har en medierande effekt i sambandet mellan LoC och depression eller mellan LoC och subjektivt välbefinnande. Dock har den visat på en liten signifikant korrelation mellan högre frekvens av LD och högre grad av negativ affekt. Resultatet antyder att LD korrelerar med känslor, vilket bör undersökas vidare då affekt skulle kunna vara en komponent inom LDT via möjligheten att förändra känslor från negativa till positiva.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTobias Johansson (Handledare), Ulf Holmberg (Handledare) & Monica Bredefeldt (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • lucid dreaming
  • lucid dreaming treatment
  • locus of control
  • kontroll
  • depression
  • subjektivt välbefinnande

  Citera det här

  '