Män i förskolan – en kvalitativ undersökning om mäns och kvinnors syn på yrkesrollerna

 • Lotta Gustavsson
 • Therese Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger ser på könsaspekten inom yrkesrollen. I litteraturgenomgången behandlas olika teorier om män och kvinnor i förskolan och hur samhällets normer och värderingar har skapat de könsroller som finns ute på våra förskolor. I litteraturgenomgången bearbetas även varför det finns så få män och hur män kan motiveras att arbeta i förskolan. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av intervjuer med åtta pedagoger, varav fyra är kvinnliga och fyra är manliga pedagoger. Resultatet visar att alla respondenterna vill ha fler manliga pedagoger i verksamheten samt att några av dem har olika uppfattningar om vad som är viktigt i den pedagogiska verksamheten. Det framkommer att de manliga respondenterna är mer med barnen utomhus än vad de kvinnliga respondenterna är. De kvinnliga pedagogerna tar hand om aktiviteter som pyssel och lek i ”dockis” inomhus medan de manliga har mer aktiva lekar och konstruktionslek. Resultatet visar även att männen ser sin ”fixarroll” som något negativ medan kvinnorna ser den som positiv eller inte är medvetna om den.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '