"Människor är det enda djur som kan slita ut din själ och pissa på den" - En studie i hur gymnasieelever ser på ondska

 • Henrik Rosander
 • Selma Pasic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med den här uppsatsen var att jämföra hur gymnasieelever kan tänka kring ondska i förhållande till några välkända filosofernas sätt att tänka kring ondska. För att kunna ta reda på detta så gjorde vi en undersökningen på två gymnasieskolor, i två olika klasser i årskurs 3. Metoden som används var en kvalitativ undersökningsmetod, där eleverna fick skriva små uppsatser utifrån ett frågeformulär med öppna frågor. Resultaten nåddes genom analyser av dessa uppsatser, och som analysverktyg användes olika filosofiska tänkares syn på ondska. Resultaten visade att flertalet av eleverna inte hade varit med om något som de skulle vilja kalla för ondska. Många skulle hellre vilja kalla det för elakhet. Resultaten visade också att några utav dem som hade upplevt ondska beskrev detta som mobbning. Resultaten visar även att samtliga elever inte såg ondska som något transcendent, utan som något högst mänskligt, något som fanns inom människan.

  Tilldelningsdatum2009-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '