Människor, djur och kommunikation
: erfarenheter från personal i verksamheter som arbetar med djur som samarbetspartner och specialpedagogiskt stöd

 • Chanel Windlander

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

I en skola för alla finns olika behov och elever med olika förmågor. Trots att det finns två skolformer i Sverige för att möta allas behov, så behövs det ibland extrainsatser för att specialläraren ska nå fram. Det finns verksamheter där människorna som arbetar där, har djur som samarbetspartner och där djuren fungerar som ett pedagogiskt stöd i kommunikationen mellan djur och människa. Genom detta självständiga arbete avses att vetenskapligt undersöka vad det är som sker i kommunikationen människa – djur som kan berika livsvärlden för människor, framförallt människor som reagerar på kravfyllda situationer. I studien undersöks, med hjälp av ett försök till en fenomenologisk ansats och semistrukturerade intervjuer, hur arbetet med människor i behov av särskilt stöd upplevs enligt de som i olika verksamheter arbetar med djur som samarbetspartner. Studien avser att studera de upplevelser som de som arbetar i dessa verksamheter har. Dessa upplevelser undersöktes tillsammans med vad forskare bidragit med redan på detta område i forskarvärlden. Resultatet visar att både hästar och hundar kan fungera som stöd vid läs och skrivundervisning. Djuren minskar stress för människan genom beröring. Slutsatsen är att djur har positiv effekt som pedagogiskt stöd, särskilt för personer som den traditionella skolmiljön inte fungerat som lärmiljö för. I kommunikationen mellan människa och djur uppstår en osynlig, ordlös kommunikation som är kravlös och skapar trygghet. Andra effekter är stärkt självkänsla och att naturupplevelser tillsammans med djuren hjälper människan tillbaka till sin sanna, ursprungliga natur i ett digitaliserat, stressande samhälle.

Tilldelningsdatum2020-apr.-29
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • djur människor kommunikation
 • hästterapi
 • lärmiljö
 • skolhund
 • speciallärare
 • särskilt stöd animal human communication
 • equine therapy
 • learning environment
 • school dog
 • special needs teacher
 • special needs

Citera det här

'