Målstyrd undervisning i naturorienterade ämnen – hur tänker och gör lärare?

 • Malin Kullberg
 • Elaine Moschos

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete har varit att belysa hur lärare förhåller sig till uppnåendemålen i de naturorienterade ämnena för femte skolåret samt vilka förutsättningar de skapar för att eleverna ska kunna uppnå dessa mål.

  Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sju lärare som undervisar elever i de lägre åldrarna i NO. I genomgång av litteratur belyser vi den målstyrda undervisningen utifrån styrdokumenten samt NO ämnenas syfte, innehåll och karaktär.

  I resultatet framkommer att läraren har en avgörande roll, i form av inställning till ämnet och målstyrt arbete, för att goda förutsättningar ska kunna skapas så eleverna kan uppnå målen och i ett vidare led utrustas med den allmänbildning som samhället är i behov av. Med utgångspunkt från detta anser vi att de naturorienterade ämnena bör prioriteras i högre grad samt att lärare behöver utrustas med större insikter kring vikten av målstyrt arbete.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '