Måltid som pedagogisk möjlighet i ett språkutvecklande arbete

 • Julia Lethin
 • Kevin Edman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna undersökning var att genom en kvalitativ forskningsansats utföra intervjuer med verksamma förskollärare och barnskötare för att undersöka hur pedagogiska måltidssituationer kan användas för att utmana barns språkutveckling. Vi utförde totalt sex enskilda intervjuer på en förskola. En teoribaserad tematisk analys utfördes med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med fokus på den proximala utvecklingszonen, appropriering, samspel och lärande för att analysera resultaten som inkom under intervjuerna. I vårt resultat framkom det att pedagogerna hade en gemensam syn på måltidssituationen som ett betydelsefullt tillfälle att utmana barnens språkande och samspel. Vidare uppmärksammade vi att en medveten pedagogik där språkdrivande resurser som TAKK-tecken och bilder brukas kan stärka barns begreppsförståelse såväl som barns möjlighet att själva kommunicera. I resultatet kunde vi även se hur pedagogerna betonade vikten av att uppmärksamma och uppmuntra de flerspråkiga barnens språkutveckling genom medveten användning av såväl barnens förstaspråk som svenska vid måltidssituationen även om det bara handlade om att benämna livsmedel.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKarin Höijer (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • pedagogisk måltidssituation
 • språkutveckling
 • förskola
 • lärande
 • måltidssituation
 • flerspråkighet

Citera det här

'