Mångkultur, Förskolan, Kulturmöten, Kulturkrockar

 • Lena Henningsson
 • Johanna Pernetun

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns några handlingsplaner att tillgå i förskolan för att möta andra kulturer. Den tar även upp pedagogers kunskap, förberedelse och erfarenhet av mångkultur i förskolan. Sverige har under de senaste decennierna blivit ett mångkulturellt land och vi kommer att möta många barn med rötter i andra länder. I arbetet tar vi bland annat upp invandringens historia och vad som tidigare skrivits om kulturella möten. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med 12 förskollärare och barnskötare i förskolan. Dessa informanter har svarat på frågor om handlingsplaner, arbetssätt, fortbildning med mera. Det visade sig att det inte fanns några handlingsplaner. Flertalet av informanterna önskade dock att det fanns en sådan handlingsplan att tillgå. Större delen av informanterna hade arbetat länge i förskolor med hög andel invandrare, därför kände de sig väl förberedda. När det fanns barn med utländsk bakgrund på förskolorna förändrades verksamheten på så vis att det var mer språkträning och aktiviteterna genomfördes i mindre grupper.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '