Möjligheter med film/tv-program i undervisningen för grundskolans år 0 till 9

 • Martina Winqvist
 • Linda Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats syfte är att undersöka hur lärare använder film/tv-program i sin undervisning. I litteraturgenomgången framställs forskares syn på hur lärare bör/ska använda film/tv-program i undervisningen. De som själva är lärare använder sig regelbundet av film/tv-program i sin undervisning och denna användning studeras. Uppsatsen berör också upphovsrätten och ger en kort sammanfattning av vad lagen säger om användning av film/tv-program i skolan. Uppsatsens empiriska del utgår från en enkätundersökning bland yrkesverksamma lärare. En del av frågorna är öppna och ger lärarna möjlighet att utveckla sina svar. Där framkommer det att lärarna var positiva till att använda film/tv-program i sin undervisning och ser det som ett komplement. Uppsatsen vill också inspirera till diskussioner mellan forskare och lärare om möjligheterna med användandet av film/tv-program i undervisningen.

  Tilldelningsdatum2004-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '