Möjligheter med rörelse för barn med koncentrationssvårigheter – en studie av pedagogers attityder!

 • Jennie Fritz
 • Petra Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vad har lärarna för attityder till rörelseaktiviteter som ett medel att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter? Vilka möjligheter och svårigheter finns det att arbeta med rörelse i ämnet idrott & hälsa samt i klassrumsmiljön?

  Genom fem intervjuundersökningar med lärare från två olika skolor har vi fått deras syn och perspektiv på dessa frågor. Vårt resultat visade att lärarna finner tre teman som på olika sätt speglar deras uppfattningar. Dessa teman är miljöns betydelse, lärarnas sätt att arbeta med rörelse och sambandet mellan koncentrationssvårigheter och rörelse. De intervjuade lärarna anser att en lugn och harmonisk miljö både i och utanför klassrummet har stor betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. Svårigheter kan uppstå vid ostrukturerad miljö och aktivitet samt på grund av dessa barns stora rörelsebehov. Undervisningsmetoder som lärarna använder sig av är lek, utomhusaktivitet och praktisk matematik. Alla lärare arbetar medvetet med rörelseaktiviteter och utnyttjar rörelse som ett hjälpmedel för att främja inlärning och koncentrationsförmåga hos barn med koncentrationssvårigheter.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '