Mötet mellan patient och sjuksköterska
: en litteraturstudie om upplevelser hos patienter med diabetes typ II

 • Fanny Eskilsson
 • Jennifer Thuresson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: När en person söker vård för sin diabetes typ II sker ett möte med sjuksköterskan. Mötet mellan patient och sjuksköterska utgör grunden för att en patient ska kunna skapa tillit och känna trygghet i samvaro med sjuksköterskan. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med diabetes typ II upplever mötet med sjuksköterskan. Metod: En litteraturstudie som bygger på tio kvalitativa artiklar. Resultat: Genom analys hittades fem huvudkategorier: Att ta emot och förstå information, att ta emot stöd och bli motiverad, att våga känna tillit till sjuksköterskan, att vara delaktig i sin vård och att genom kommunikation skapa en relation med sjuksköterskan. Metoddiskussion: Att det inte hittades så många artiklar som matchade syftet kan bero på att det vårdvetenskapliga forskningsintresset inte är inriktat på allmänsjuksköterskan utan de flesta studier har inriktats på sjuksköterskan med specialistutbildning inom diabetesvården. Resultatdiskussion: Patienten vet hur det är att leva med diabetes mellitus typ II och sjuksköterskan har kunskap om hur sjukdomen påverkar kroppen. Ett samarbete mellan dessa två parter utgör grunden för att patienten ska kunna skapa sig en fungerande vardag.

  Tilldelningsdatum2015-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Larsson (Handledare) & Pernilla Ny (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • möte
  • patient
  • diabetes mellitus typ ii
  • sjuksköterska
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '