Mötet mellan sjuksköterskan och patienter med alkoholproblematik
: En litteraturstudie

 • Ida Ledel
 • Emma Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat de senaste tio åren, vilket leder till att allt fler människor riskerar att få sjukdomar och skador till följd av sitt alkoholbruk. Sjuksköterskan har ansvar för att främja hälsa och förebygga sjukdom. För att möta patienten på ett gott sätt måste sjuksköterskan värna om värdighet, samt visa förståelse. Syfte: Att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva faktorer som påverkar mötet mellan sjuksköterskan och patienter med alkoholproblematik. Metod: En litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Arbetet med patienter med alkoholproblematik väcker många tankar och känslor hos sjuksköterskan. Tankar finns om att det är personens eget fel och att patienten inte vill ha hjälp, men även om vad som ligger bakom missbruket. Det finns en känsla av kunskapsbrist som leder till osäkerhet hos sjuksköterskan. Många sjuksköterskor låter bli att prata om alkohol med sina patienter på grund av att de tror att patienterna ska bli upprörda. Diskussion: För att skapa förutsättningar för ett bra möte är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin förförståels, samt reflekterar över sina tankar, känslor och handlingar i mötet med patienter med alkoholproblematik.

  Tilldelningsdatum2012-mars-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Rask (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • alkoholproblematik
  • möte

  Citera det här

  '