Mötet mellan tre lärodimensioner – en analys av instuderingsuppgifter i två gymnasieläroböcker i geografi

 • Marcus Sellgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lärobokens roll i geografiundervisningen är av betydande karaktär och styrdokumenten menar att kunskap ska förmedlas utefter en variation av teorier. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur instuderingsuppgifterna i två läroböcker i geografi på gymnasiet förhåller sig till de tre lärodimensionerna, behaviorism, kognitivism och konstruktivism. Problempreciseringarna för uppsatsen är:

  - Hur förhåller sig de två läroböckernas instuderingsuppgifter till behaviorism, kognitivism och konstruktivism?

  - Hur förhåller sig uppgifterna i de två läroböckerna till varandra vid en jämförelse i användningen av teorierna?

  Läroböckerna vilka granskas är de två läromedelsserier vilka finns tillhanda dags datum för gymnasiet i geografi. Läroböckerna är Geo-guiden av Torsten Persson, Tord Porsne, Göran Andersson och Bo Andersson från år 2000 och Geografi- människan, resurserna och miljön av Peter Östman, Olof Barrefors och Kalju Luksepp från 2002. Uppsatsen undersöker även hur de två läroböckerna förhåller sig till varandra i användningen av de tre teorierna. Resultatet bygger på en tolkningsram för teorierna konstruerad utefter litteratur vilken förklarar de olika teorierna. Uppsatsen visar att läroböckernas uppgifter förhåller sig till teorier på olika sätt och att deras användningsområde skiftar. Geo-guiden domineras av konstruktivism medan Geografi- människan, resurserna, miljön använder sig av de tre teorierna i ungefär samma utsträckning.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '