Making the invisible visible: a study on ingredient branding in the automotive industry
: An experimental study in the automotive industry

 • Sara Elamir
 • Davide Licheri

  Examensarbete: Masterexamen

  Tilldelningsdatum2020-sep.-01
  OriginalspråkEngelska
  HandledareChristian Koch (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '