Makt, styrning och diskurs av speciallärares handledande uppdrag

 • Therese Johansson
 • Fredrik Lennartsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien omfamnar problematik och utvecklingsmöjligheter i speciallärarens handledande uppdrag med elevassistenter inom grundsärskolan. Problematiken har sitt ursprung i den utbildningsskillnad som föreligger de båda yrkesrollerna, där handledning är en åtgärd för att optimera elevernas lärmiljö. Tidigare forskning visar att elevassistenter ofta hamnar i undervisningssituationer, där egna pedagogiska beslut måste tas, något de inte har utbildning för (Lindqvist m.fl., 2020). Organisatoriska orsaker är det vanligaste skälet till brist på handledning och upplevs ligga utanför arbetslagets makt och styrning (Östlund m.fl., 2021). De yrkesgrupper som däremot har makt och styrning att utveckla speciallärarens handledande uppdrag är lokalpolitiker i utbildningsnämnden och rektorer (Norberg & Johansson, 2007). Studien ramas in med tre av Michael Foucaults centrala begrepp; diskurs, makt och styrning. Nio kvalitativa intervjuer gjordes, varav fyra lokalpolitiker och fem rektorer ingick från fem svenska kommuner, med inriktning på hur de ser på speciallärarens handledande uppdrag med elevassistenter och hur de vill utveckla detta uppdrag. Resultatet visar bl.a. att lokalpolitikernas distans, med få relationer till verksamheten, ger dem ringa möjligheter att styra speciallärarens handledande uppdrag. Rektorer lyfter fram vikten av handledning och att de ansvarar för en organisation som möjliggör detta. Deltidsarbetande elevassistenter som dessutom många gånger även arbetar på Fritidshemmet efter skolan, försvårar en sådan organisation. Rektorer påpekar även elevassistenters utbildningsnivå, både intern fortbildning och tankar kring utbildningskrav, som hade gynnat skolans kunskapsuppdrag. Studien är relevant för alla yrkesroller inom styrkedjan kring speciallärarens handledande uppdrag. Den kan fungera som en ögonöppnare för problemområdet och väcka intresse för beslutsfattare att förbättra möjligheterna till handledning och därmed stärka speciallärarens handledande mandat.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMalena Östlund (Handledare), Lisbeth Ohlsson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Diskurs
 • elevassistent
 • handledning
 • lokalpolitiker
 • makt
 • rektor
 • speciallärare
 • styrning

Citera det här

'